انتشارت و فروشگاه کتب زبان خارجی

Deutsch als Fremdsprache Grammatik aktiv

مناسب برای همه افرادی که پایه دستور زبان آلمانی را تا سطح B1 طبق چهارچوب منابع عمومی اروپا (CEFR) یاد میگیرند و قصد دارند آن را تکرار کنند. تمرینات دستور زبان برای این که اشکالات زبان‌آموز را آشکار می‌سازند، بسیار مناسب است و همچنین برای کسانی که قصد دارند به صورت خودآموز یاد بگیرند. (سلف استادی)

80 فصل به طور منظم (صفحه چپ توضیح و صفحه راست تمرین) تنظیم شده است.

سی‌دی همراه دارای مکالمات تمرینات و به صورت mp3 است که گوش دادن و تکرار آن برای یادگیری دستور زبان موثر است.

سفارش طراحی سایت یا وبلاگ به صورت حرفه ایبا شماره 09128981231 تماس بگیرید سفارش طراحی سایت یا وبلاگ به صورت حرفه ایبا شماره 09128981231 تماس بگیرید

آمارگیر انتشارات زبان مهر